BIZ Businessparken Werkendam is een feit

Met een overweldigende steun van de lokale ondernemers is de oprichting van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Businessparken Werkendam (BPWD) een feit. Op 18 maart is de uitslag van de draagvlakmeting bekend geworden. Ruim 63% van de ondernemers bracht een stem uit en circa 87% daarvan heeft gestemd vóór de invoering van de BIZ BPWD. Daarmee geven de ondernemers een signaal af dat ze gezamenlijk willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijvenparken. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 treedt de BIZ in werking.

Samenwerking als sleutel tot succes

De samenwerking staat centraal in dit ondernemersinitiatief. Net zoals vele andere BIZ-en in verschillende gemeenten bundelen ondernemers van drie bedrijventerreinen hun krachten om gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dit biedt een unieke gelegenheid voor gezamenlijke investeringen in de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Werkendam en het bereiken van deze doelen en uitdagingen. Met de BIZ BPWD worden gezamenlijke projecten aangepakt die de infrastructuur, veiligheid, promotie en andere cruciale aspecten verbeteren om zo te zorgen voor economische groei en werkgelegenheid.

Bloeiende toekomst voor Werkendam

Wethouder Wendy van Ooijen: “Onze Werkendamse gemeenschap heeft diepe wortels in traditie en een sterk verlangen naar vooruitgang. De BIZ weerspiegelt deze essentie en onze gezamenlijke visie op een welvarende toekomst. Ik ben erg blij dat ook de ondernemers de samenwerking zijn aangegaan om zo samen te werken aan een aantrekkelijke Werkendamse gemeenschap. De businessparken zijn plekken waar hard wordt gewerkt, met mooie bloeiende bedrijven met een belangrijke toegevoegde waarde voor de gemeente. Een plek waar ondernemers, werknemers en inwoners elkaar ontmoeten en waar nieuwe ideeën ontstaan. Met dit ruime mandaat voor de steun aan de BIZ kunnen we de krachten bundelen en samen bouwen aan een welvarende, duurzame en bloeiende toekomst voor Werkendam.”

Het bestuur van de BIZ Businessparken Werkendam heeft een ambitieus plan opgesteld voor de periode 2024-2028 waarin doelstellingen, strategieën en activiteiten uiteengezet zijn. Hierbij ligt de focus onder andere op het verbeteren van de openbare ruimte, het professionaliseren van de organisatie en communicatie, en het ontwikkelen van een gezamenlijke profilering. Bestuursvoorzitter Ruud Gommers verklaart: “We zijn verheugd om aan de slag te gaan en onze plannen tot leven te brengen. Als bestuur kijken we uit naar de volgende stappen in dit spannende traject.”