CDA Altena stelt vragen over papierinzameling en financiële gevolgen voor verenigingen

ALTENA • CDA Altena heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het inzamelen van papier door verenigingen in Altena en mogelijke alternatieven om het financiële gat te dichten dat is ontstaan. Het inzamelen door verenigingen is namelijk begin 2023 gestopt.