Gemeente Altena gaat Biesboschhaven vernieuwen

De gemeente Altena wil de Biesboschhaven Zuid in Werkendam de komende jaren flink vernieuwen. Samen met ondernemers in het gebied en het Regionaal Ontwikkelbedrijf Bedrijventerreinen (ROB) bereiden ze een grondruil, herverkaveling en grote infrastructurele aanpassingen voor. Op dinsdag 2 juli heeft het college een voorbereidingsbesluit genomen en een voorlopig voorkeursrecht op de percelen gevestigd.

Doel van de herontwikkeling

Het doel is de kwaliteit van de haven te verbeteren en de ruimte beter te benutten. 

Belang van de maritieme industrie

De maritieme industrie is erg belangrijk voor de lokale en regionale economie. In Werkendam biedt deze industrie meer dan 2.000 directe banen en 400 tot 600 indirecte banen, wat goed is voor 11% van de werkgelegenheid in Altena. De gemeente wil deze sector behouden en versterken. 

Voorbereidingsbesluit en voorkeursrecht

Om de herontwikkeling goed te laten verlopen, heeft het college een voorbereidingsbesluit genomen. Nieuwe plannen die niet passen binnen de beoogde situatie kunnen nu worden afgewezen. De gemeente heeft anderhalf jaar de tijd om het Omgevingsplan definitief aan te passen. Het college heeft ook een voorlopig voorkeursrecht gevestigd. Als iemand in het gebied grond wil verkopen, heeft de gemeente het eerste recht van koop. Het college vraagt de gemeenteraad in september om dit voorkeursrecht te bekrachtigen.

Samenwerking met private partijen

De samenwerking met private partijen is van groot belang. De gemeente wil daarom zorgen dat de haven kan meegroeien met de ambities en wensen van private partijen. Het ROB deed een haalbaarheidsstudie en onderzocht samen met bedrijven hoe binnen de beperkte ruimte maximaal resultaat te behalen was. 

Uiteindelijk moet de gemeenteraad definitief met de plannen instemmen. Daarbij wordt goed gekeken naar de kosten en baten.

 

Geef een reactie