Gezocht: twee leden Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal- maatschappelijk beleid is hiervoor een brede Adviesraad Sociaal Domein (BASDA)  ingesteld. De BASDA adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen.

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd. Leden van de BASDA ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding.

We zoeken twee leden voor de adviesraad

Functie-eisen

Kennis over en/of ervaring met de WMO, de Participatiewet en/of de Jeugdwet; het liefst gericht op de situatie in de gemeente Altena. Actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundig in de gemeente Altena op één of meer terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert. Woonachtig in de gemeente Altena.

Heeft u belangstelling?

Kijk op onze website www.basda.nl voor een uitgebreide omschrijving van de vacature. Stuur uw motivatie en CV voor 1 juni per e-mail naar info@basda.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Jos Stegeman, telefoonnummer 06 – 51 60 03 31.