Hoorzitting bezwarencommissie

De bezwarencommissie behandelt maandag 6 mei 2024 in een openbare hoorzitting de bezwaarschriften. Het horen vindt plaats in het gebouw De Werf aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Iedereen kan deze openbare hoorzitting bijwonen:

maandag 6 mei 2024 vanaf 16.30 uur

16.30 uur:
bezwaar tegen het (gedeeltelijk) afwijzen van een handhavingsverzoek op het perceel Eng 7, te Uitwijk. 

17.15 uur:
bezwaren tegen overtreding van art. 8.14 Wet milieubeheer in samenhang met art. 1.10 Activiteitenbesluit, tegen overtreding art. 2.17 lid 1 onder a Activiteitenbesluit en tegen de verlenging van de begunstigingstermijn van het besluit tot last onder dwangsom, Tennis-en Padelvereniging Tennis is Ons Streven, Muggenschans 4 Sleeuwijk.