Hoorzitting bezwarencommissie op maandag 10 juni

De bezwarencommissie behandelt maandag 10 juni in een openbare hoorzitting de bezwaarschriften. Het horen vindt plaats in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Iedereen kan deze openbare hoorzitting bijwonen.

18.30 uur:   bezwaar tegen aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Almkerk Zuid; 19.00 uur:   bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een basisschool met kinderdagverblijf op de locatie Beekstraat 14 in Genderen; 20.00 uur:   bezwaren tegen tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van 15 jaar voor het realiseren van Project Tiny Altena (realisatie van 11 tiny houses inclusief een gezamenlijk gebouw en bijbehorende voorzieningen op de locatie Hoekje 3,  3a t/m 3n in Almkerk.