Informatiebijeenkomst verbetering A27 Houten – Hooipolder 

Na jaren van voorbereidingen zijn Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie ALSÉÉN gestart met werkzaamheden voor de verbetering van de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. De eerste onderhoudswerkzaamheden vinden dit jaar plaats, met name tijdens weekendafsluitingen. Na de zomer begint het werk voor de nieuwe aansluiting voor bedrijventerrein Groote Haar bij Gorinchem en de verbetering van knooppunt Hooipolder. Achter de schermen werken Rijkswaterstaat en ALSÉÉN aan de ontwerpen voor de nieuwe bruggen over de Boven-Merwede en de Bergse Maas. Een goed moment om kennis te maken met de omwonenden.

Informatiebijeenkomst op 19 juni van 19.00 – 21.00 uur

Voor inwoners van de gemeente Altena organiseren Rijkswaterstaat en ALSÉÉN op woensdag 19 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond in het Wapen van Emmickhoven, Brugdam 5 in Almkerk.

Tijdens de bijeenkomst geeft Rijkswaterstaat een toelichting over de onderhoudswerkzaamheden die dit jaar gepland zijn. Wat gaat er de komende jaren gebeuren in Altena en welke hinder kan dit betekenen voor verkeer. Natuurlijk is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen. 

Programma 

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Om 19.10 uur geeft Rijkswaterstaat een algemene presentatie waarin zij de verschillende thema’s toelichten. Daarna kunt u op de informatiemarkt in gesprek gaan met medewerkers van Rijkswaterstaat en ALSÉÉN. Op deze markt komen verschillende thema’s aan bod zoals de onderhoudswerkzaamheden, bereikbaarheid tijdens de bouw, geluidschermen en de verschillende stappen van de bouw.

Het programma op hoofdlijnen: 

19.00 uur Inloop bezoekers 19.10 uur Algemene presentatie over het project en wat er gaat gebeuren in de regio 19.45 uur Informatiemarkt  21.00 uur Einde  

Aanmelding 

Wilt u bij de bijeenkomst zijn? Meld u dan voor maandag 10 juni aan.