Maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten

In Andel heeft een ondernemer een vergunning voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten op eigen terrein. Het college heeft bij het verlenen van de vergunning afgesproken om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de mogelijk (negatieve) maatschappelijke gevolgen.

Het bureau Rho adviseurs heeft dit rapport inmiddels aangeboden aan het college:

Maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten 
Leeswijzer maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten