Maritiem gezant Kees van der Staaij ontvangt plannen voor uitbreiding haven Werkendam

Kees van der Staaij, aangewezen door het Kabinet als gezant maritieme maakindustrie (MMI), nam vandaag het eerste exemplaar van de door gemeente Altena samengestelde brochure over de voorgenomen havenontwikkeling in ontvangst van wethouder Hans Tanis. De gemeente en de maritieme bedrijven in Werkendam, vertegenwoordigd in Werkendam Maritime Industries (WMI), zetten in op meer ruimte voor het maritiem cluster in Werkendam. Dit is niet alleen nodig vanuit economisch oogpunt, maar ook in het kader van de door het Kabinet benoemde veiligheidsbelangen. Gemeente Altena benoemt de urgentie en roept op tot een publiek-private samenwerking. Het belang van brede samenwerking werd benadrukt door aanwezigheid van vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en bestuurders van gemeenten in de regio.

Overvolle haven met groeipotentie

De haven van Werkendam bevindt zich in de drukst bevaren binnenvaartregio van Europa. Op het kruispunt van belangrijke vaarwegen tussen Rotterdam – Duitsland en Duitsland – Antwerpen is een vooraanstaand en innovatief scheepvaartcluster ontstaan. Bij 96% van alle nieuwbouwschepen in Nederland is minimaal één bouwer, toeleverancier of dienstverlener uit Werkendam betrokken. Maar de haven is vol, overvol. Tegelijkertijd zijn de ambities groot. Van het Kabinet, maar ook van de gemeente Altena en het scheepvaartcluster.

Wethouder Hans Tanis is blij met het bezoek van MMI-gezant Kees van der Staaij en van de relaties uit de publiek-private maritieme sector aan Werkendam:

”Het is goed om vandaag samen te constateren dat de haven vol is. En dat we concrete plannen hebben om de haven uit te breiden. Maar met alleen plannen op papier zijn we er niet, voor de uitvoering is een publiek-private samenwerking nodig. We moeten het samen doen. Samen met de provincie, Den Haag en Brussel en samen met het bedrijfsleven. Ik nodig iedereen uit om de ambities en kansen die er liggen samen met ons aan te pakken.”

Veiligstellen van de door Kabinet benoemde vitale veiligheidsbelangen

Om ruimte te bieden aan de actuele groeipotentie heeft de gemeente Altena een gefaseerd ontwikkelplan opgesteld voor de haven van Werkendam. De gemeente stelt voor op korte termijn in het bestaande havengebied een insteekhaven af te graven en voor de middellange termijn een havenuitbreiding te realiseren. Er komt daarmee meer kaderuimte beschikbaar, die broodnodig is om de bedrijven in Werkendam hun belangrijke werk te laten doen. Dit plan sluit naadloos aan op de sectoragenda Maritieme Maakindustrie en draagt zo bij aan waterveiligheid, klimaatadaptie en natuurbouw.

‘Ontwikkelkans voor de maritieme maakindustrie’

De plannen voor de havenuitbreiding en het versterken van het maritiem cluster in Werkendam  heeft de gemeente uitgewerkt in de brochure ‘Ontwikkelkans voor de maritieme maakindustrie’. Het eerste exemplaar is vandaag overhandigd aan MMI-gezant Kees van der Staaij. Na ontvangst van de brochure kreeg de MMI-gezant een rondleiding door de haven, zodat hij met eigen ogen kon zien hoe vol en intensief gebruikt de huidige haven is.

Kees van der Staaij:

“Het veiligstellen van de ambities uit de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie vraagt om ruimte. Dat geldt niet alleen voor het beleid en/of de financiering, maar ook letterlijk: er is meer fysieke ruimte nodig. Ik heb dat tijdens mijn bezoek aan Werkendam opnieuw gezien. Ik vind het daarom heel positief dat de gemeente Altena plannen maakt die Werkendam voorzien van de noodzakelijke extra fysieke ruimte.”

Jaap Jelle Feenstra, voormalig Tweede Kamerlid en lobbyist voor Havenbedrijf Rotterdam, is door gemeente Altena aangesteld om na vandaag de urgente boodschap op de juiste tafels in onder andere Den Haag en Brussel te krijgen. Met de brochure gaat hij het gesprek aan en de brede publiek-private samenwerking zoeken.