Nat voorjaar doorkruist maaiwerk op dijken: waterschap maait bij uitzondering in één ronde

ALTENA • Het extreem natte voorjaar leidt tot aanpassingen in het maaien van dijken door Waterschap Rivierenland. Door de natte ondergrond liep de eerste maaironde in het gefaseerd maaibeheer grote vertraging op. Voor een sterke dijk maait het waterschap dit keer sommige trajecten bij uitzondering in één ronde.