Nieuws van de gemeenteraad

Terugblik Themabijeenkomst Inclusief Altena

Op dinsdag 27 februari heeft de gemeenteraad een themabijeenkomst georganiseerd over Inclusief Altena. Er is een belevingstour voor de raad gehouden en de gemeenteraad heeft het gesprek gevoerd met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en initiatiefnemers over het thema.

Op 26 maart gaat de gemeenteraad het debat voeren over dit onderwerp. U kunt de vergadering fysiek bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis of volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via Altena TV. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken en -luisteren via altena.raadsinformatie.nl.

12 maart: Altenatafel

De Altenatafel begint op dinsdag 12 maart om 19:30 uur in het Gemeentehuis in Almkerk. Deze avond gaan raadsleden met elkaar in gesprek of debat over verschillende voorstellen. Zij bepalen ook of voorstellen door kunnen naar de eerstvolgende raadsvergadering (26 maart) om een besluit te nemen.

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

Ruimtelijke plannen: Paraplubestemmingsplan ‘Ontplofbare Oorlogsresten’ Bouw 6 woningen Fabriciusstraat 11-13, Almkerk Realiseren 14 woningen aan de Sjersestraat, Almkerk (achter huisnummer 8 t/m 18) Uitbreiding containerveld kwekerij Stenenheul 2a, Waardhuizen Zonnepark Middenweg 8, Andel

Beide ruimtes zijn te volgen met beeld en geluid

Er wordt tijdens de Altenatafel tegelijkertijd in twee ruimtes vergaderd. Beide ruimtes zijn met beeld en geluid te volgen. Zowel rechtstreeks, als op een later moment.

Dit kan op de avond zelf rechtstreeks via altena.raadsinformatie.nl/live. De Altenatafel is later terug te luisteren via altena.raadsinformatie.nl. U bent ook van harte welkom op het gemeentehuis.

2 april: Gemeenteraad bezoek Uitwijk en Waardhuizen 

Op dinsdag 2 april brengt de gemeenteraad een bezoek aan Uitwijk en Waardhuizen. De raad gaat die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers.

’s Avonds organiseert de raad in het dorp ook een inloopmoment. Woont u in Uitwijk en Waardhuizen? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan over van alles zijn: over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u wil starten. Tussen 19.00 en 19.45 uur houdt de raad in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Waardhuizen een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt.

Verder op de agenda

12 maart:           Altenatafel 26 maart:          Raadsvergadering 2 april:                Dorpsbezoek en Inloop Uitwijk-Waardhuizen 2 april:                Altenaronde in de Gereformeerde Kerk in Waardhuizen 9 april:                Altenatafel 23 april:              Raadsvergadering

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 60 30
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88
mail:                    griffie@gemeentealtena.nl