Nieuws van de gemeenteraad

Terugblik kernbezoek Hank

Dinsdag 7 mei heeft een afvaardiging van de gemeenteraad en de jongerenraad een bezoek gebracht aan Hank. Het werd een afwisselende serie ontmoetingen met allerlei initiatieven uit het dorp. Het programma begon bij de archiefkring. De archiefkring heeft afgelopen jaren divers (foto)materiaal verzameld van Hank, zowel fysiek als digitaal. Daarna hebben we – met een groep enthousiaste vrijwilligers – een korte wandeling gemaakt langs de plukroute. Als derde stop hebben we een bezoek gebracht aan het milieustation. Door vrijwilligers wordt het mogelijk gemaakt voor inwoners om op zaterdag diverse soorten afval gratis te brengen. Als laatste kregen we een rondleiding en toelichting van de scouting Hank. Het kernbezoek werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in dorpshuis ’t Uivernest.

21 mei: Extra Altenaronde

Op dinsdag 21 mei vindt er een extra Altenaronde plaats om 19:30 uur in het Gemeentehuis te Almkerk over de Systeemstudie Energie.

Door een onderzoeksbureau is een studie uitgevoerd die aan de hand van verschillende scenario’s laat zien hoe het energiesysteem van Altena CO2-neutraal kan worden en wat daarvoor nodig is. De studie geeft input om keuzes te maken voor het energiesysteem van de toekomst. Tijdens de Altenaronde is er een presentatie en kan de gemeenteraad vragen stellen over dit onderwerp. 

28 mei: Raadsvergadering (besluitvormend)

Dinsdag 28 mei is de laatste stap in de vergadercyclus: de Raadsvergadering. De vergadering vindt vanaf 19:30 plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Tijdens deze avond neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal onderwerpen. Veel van deze onderwerpen zijn eerder al besproken tijdens de Altenaronde (7 mei) en de Altenatafel (14 mei).

De volledige agenda vindt u op: altena.raadsinformatie.nl (klik in de kalender op 28 mei: Raadsvergadering).

Live volgen en/of terugluisteren

U kunt de vergadering fysiek bijwonen of live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via Altena TV. U kunt de vergadering ook op een later moment terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

21 mei:               Extra Altenaronde: Systeemstudie Energie 28 mei:               Raadsvergadering 4 juni:                 Altenaronde 11 juni:               Inloop en Altenatafel 18 juni:               Raadsvergadering (o.a. Kadernota 2025) 2 juli:                   Raadsvergadering (o.a. Kadernota 2025)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 60 30

WhatsApp:         06 – 22 15 60 88

mail:                    griffie@gemeentealtena.nl