Nieuws van de gemeenteraad

Hoe goed kent u uw gemeenteraad?

Deze keer: Pim Bouman (VVD)
Deze week is het de beurt aan raadslid Pim Bouman (VVD). Scan de QR-code om het filmpje te bekijken.
De filmpjes zijn ook te vinden via de sociale media van de gemeente en via gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

28 mei: Raadsvergadering (besluitvormend)

Dinsdag 28 mei is de laatste stap in de vergadercyclus: de Raadsvergadering.
De vergadering vindt vanaf 19.30 uur plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Tijdens deze avond neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal onderwerpen. Veel van deze onderwerpen zijn eerder al besproken tijdens de Altenaronde (7 mei) en de Altenatafel (14 mei). De volledige agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl
(klik in de kalender op 28 mei: Raadsvergadering).

Live volgen en/of terugluisteren

U kunt de vergadering fysiek bijwonen of live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live.
De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via Altena TV. U kunt de vergadering ook op een later moment terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

• 28 mei: Raadsvergadering
• 4 juni: Altenaronde
• 11 juni: Inloop en Altenatafel
• 18 juni: Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025)
• 2 juli: Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

• telefoon: 0183 – 51 60 30
• WhatsApp: 06 – 22 15 60 88
• mail: griffie@gemeentealtena.nl