Nieuws van de gemeenteraad

Cursus Politiek Actief in volle gang

Een enthousiaste groep heeft inmiddels de twee eerste cursusavonden Politiek Actief achter de rug. De eerste avond hebben de cursisten zich verdiept in het bestuur van Nederland. Daarbij was de burgemeester aanwezig om vragen te beantwoorden. Vorige week stond in het teken van speeddaten met raadsleden. Een uitgelezen kans om hen het hemd van het lijf te vragen. Volgende keer krijgen de cursisten een debattraining. 

Lijkt het u leuk om de volgende editie mee te doen? 
Meldt u aan door een mail te sturen naar griffie@gemeentealtena.nl, dan houdt de griffie u op de hoogte wanneer deze wordt georganiseerd. U kunt ook contact opnemen met de griffie als u hierover nog vragen heeft. 

4 juni: Altenaronde (onder voorbehoud)

Op dinsdag 4 juni om 19.45 uur houdt de raad de Altenaronde. De Altenaronde vindt plaats in het Gemeentehuis in Almkerk. Raadsleden krijgen dan informatie over diverse onderwerpen en raadsvoorstellen, waarover zij later moeten besluiten. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan ook inspreken. 

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

Dorpsstrategie Almkerk Hierin staat een voorgestelde richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Almkerk op het gebied van sport, wonen en voorzieningen. In deze voorgestelde richting staat een concrete sportlocatie aan de zuidwestzijde opgenomen. Drie gebieden worden aangewezen voor woningbouw. Tijdens de Altenaronde krijgen raadsfracties de gelegenheid meer informatie in te winnen over het onderwerp om er over een paar weken over te kunnen debatteren en te besluiten.  Water- en Rioleringsplan 2025-2028 Het college van burgemeester en wethouders is bezig met het opstellen van een nieuw Water- en Rioleringsplan. Later dit jaar wordt aan de raad gevraagd om hier een besluit over te nemen. Tijdens de Altenaronde van 4 juni krijgen raadsfracties een eerste toelichting op het plan en de verwachte gevolgen hiervan.  Herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2029

In dit plan staat beschreven hoe we in Altena onze schoolgebouwen willen onderhouden of vernieuwen. Tijdens de Altenaronde verzamelen fracties meer informatie over dit onderwerp om er over een paar weken over te kunnen debatteren en te besluiten. 

De volledige agenda vindt u op https://altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 4 juni: Altenaronde). 

11 juni: Inloop

Wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: over de inrichting van uw/jouw wijk. Of over een initiatief dat u gestart bent. Tussen 19.00 en 19.30 uur houdt de raad in het gemeentehuis in Almkerk een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt. 

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

4 juni: Altenaronde 11 juni: Inloop en Altenatafel 18 juni: Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025) 2 juli: Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via: 

telefoon: 0183 – 51 60 30  WhatsApp: 06 – 22 15 60 88  mail: griffie@gemeentealtena.nl