Nieuws van de gemeenteraad

Hoe goed kent u uw gemeenteraad?

Deze keer: Josien Boll (CDA)

Deze week is het de beurt aan raadslid Josien Boll (CDA). Scan de QR-code om het filmpje te bekijken. De filmpjes zijn ook te vinden via de sociale media van de gemeente en via de website (zie onderaan deze pagina).

[Afbeelding QR]

Hoe kan ik in gesprek met de raad? Binnen 2 minuten weet u meer

Hoe en wanneer kunt u als inwoner met de raad in gesprek? Hoe werkt de raad precies? Wat is het verschil tussen een Altenaronde en een Altenatafel? Op al deze vragen krijgt u door dit filmpje in korte tijd antwoord. Scan de QR-code en bekijk het filmpje.

11 juni: Inloop

Wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u gestart bent. Tussen 19.00 en 19.30 uur houdt de raad in het gemeentehuis in Almkerk een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt.

11 juni: Altenatafel

De Altenatafel begint op dinsdag 11 juni om 19.45 uur in het gemeentehuis in Almkerk. Deze avond gaan raadsleden met elkaar in gesprek of debat over verschillende voorstellen. Zij bepalen ook of voorstellen door kunnen naar de eerstvolgende raadsvergadering (18 juni) om een besluit te nemen.

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

Dorpsstrategie Almkerk Hierin staat een voorgestelde richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Almkerk op het gebied van sport, wonen en voorzieningen. In deze voorgestelde richting staat een concrete sportlocatie aan de zuidwestzijde opgenomen. Drie gebieden worden aangewezen voor woningbouw. Tijdens de Altenatafel gaan de raadsfracties met elkaar in debat over de strategie. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2029 In dit plan staat beschreven hoe we in Altena onze schoolgebouwen willen onderhouden of vernieuwen. Tijdens de Altenatafel gaan de fracties met elkaar in debat over het plan. 

Beide ruimtes zijn te volgen met beeld en geluid

Er wordt tijdens de Altenatafel tegelijkertijd in twee ruimtes vergaderd. Beide ruimtes zijn met beeld en geluid te volgen. Zowel rechtstreeks, als op een later moment.

Dit kan op de avond zelf rechtstreeks via altena.raadsinformatie.nl/live. De Altenatafel is later terug te luisteren via altena.raadsinformatie.nl. U bent ook van harte welkom op het gemeentehuis in Almkerk.

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

11 juni: Inloop en Altenatafel 18 juni: Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025) 2 juli: Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:            0183 – 51 60 30 WhatsApp:        06 – 22 15 60 88 mail:                  griffie@gemeentealtena.nl