Nieuws van de gemeenteraad

18 juni: Raadsvergadering (inclusief opiniërend debat over de Kadernota)

Dinsdag 18 juni is de raadsvergadering. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Om 16.00 uur opent burgemeester Egbert Lichtenberg de vergadering. Vervolgens neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal onderwerpen. Ook kunnen raadsleden vragen stellen tijdens het vragenkwartier en kunnen zij een zogeheten “Motie vreemd aan de orde’ indienen. Hiermee kunnen raadsleden een onderwerp aankaarten dat niet op de agenda van de vergadering staat. Vaak gaat het om een actueel thema.

Tijdens deze raadsvergadering wordt ook de Kadernota 2025 besproken. De raadsleden brengen onderwerpen in die zij belangrijk vinden en waar zij graag het debat over aan willen gaan. De behandeling en vaststelling van de Kadernota is een belangrijk moment. Hiermee geeft de gemeenteraad aan welk beleid hij belangrijk vindt en welke plannen, wensen en ambities de raad heeft voor de komende periode. De Kadernota geeft daarmee de kaders voor de nog op te stellen begroting voor 2025. Op 2 juli vindt de besluitvorming over de Kadernota plaats.

Live volgen en/of terugkijken?

U kunt de vergadering fysiek bijwonen in het gemeentehuis in Almkerk of u kunt de vergadering live volgen via de livestream altena.raadsinformatie.nl/live. De raadsvergaderingen zijn ook rechtstreeks te zien op Altena TV. Kijkt u liever op een later moment terug? Dat kan via altena.raadsinformatie.nl.

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

18 juni:               Raadsvergadering (onder andere Kadernota 2025) 2 juli:                   Raadsvergadering (besluitvorming over de Kadernota)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:            0183 – 51 60 30 WhatsApp:        06 – 22 15 60 88 mail:                    griffie@gemeentealtena.nl