Nieuws van de gemeenteraad

Terugblik cursus Politiek Actief

In de maanden mei en juni heeft de gemeente Altena een cursus Politiek Actief georganiseerd. In de cursus hebben de deelnemers een inkijkje gekregen in het bestuurlijke landschap van Altena en wat het inhoud om raadslid te zijn. Daarnaast zijn er speeddates geweest met onze raadsleden en hebben de deelnemers een debatcursus gevolgd. Alle deelnemers hebben een certificaat van deelname ontvangen.

Na deze geslaagde editie en de positieve reacties daarop zijn we van plan om de cursus opnieuw te organiseren in 2025. Lijkt het u leuk om meer inzicht te krijgen in het politieke landschap of heeft u misschien wel de ambitie om politiek actief te worden? Meldt u dan alvast aan via griffie@gemeentealtena.nl. Ook als u vragen heeft!

2 juli: Raadsvergadering (besluitvorming over de Kadernota)

Dinsdag 2 juli is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Om 16.00 uur opent burgemeester Egbert Lichtenberg de vergadering.

Tijdens deze vergadering staan de Jaarrekening 2023, de Eerste Bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025 centraal. Fracties hebben de gelegenheid om aan de hand van algemene beschouwingen hierop te reflecteren. Aansluitend is er een debat over ‘amendementen’ (voorgestelde wijzigingen) en moties die fracties over specifieke onderwerpen willen indienen.

De behandeling van de Kadernota is een belangrijk moment. Hiermee geeft de gemeenteraad aan welk beleid hij belangrijk vindt en welke plannen, wensen en ambities de raad heeft voor de komende periode. De Kadernota geeft daarmee de kaders voor de nog op te stellen begroting voor 2025.

Live volgen en/of terugkijken?

U kunt de vergadering fysiek bijwonen in het gemeentehuis in Almkerk of u kunt de vergadering live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. De raadsvergaderingen zijn ook rechtstreeks te zien op Altena TV. Kijkt u liever op een later moment terug? Dat kan via altena.raadsinformatie.nl.  

Verder op de agenda na het zomerreces

3 september:    Inloop 3 september:    Altenaronde 10 september:  Altenatafel 24 september: Raadsvergadering

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:            0183 – 51 60 30 WhatsApp:        06 – 22 15 60 88 mail:                  griffie@gemeentealtena.nl