Nieuws van de gemeenteraad

De raad gaat met zomerreces

Dinsdag 2 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Daarin hebben de raadsfracties onder meer hun mening gegeven over de Kadernota. Het college kan daarom de komende periode de Begroting 2025 opstellen. Deze verschijnt in het najaar. 

U kunt de vergadering van 2 juli terugkijken via www.altena.raadsinformatie.nl (klik in de kalender op 2 juli: Raadsvergadering).

Hoe kan ik in gesprek met de raad? Binnen 2 minuten weet je meer

Hoe en wanneer kunt u als inwoner met de raad in gesprek? Hoe werkt de raad precies? Wat is het verschil tussen een Altenaronde en een Altenatafel? Op al deze vragen krijgt u door dit filmpje in korte tijd antwoord. Scan de QR-code en bekijk het filmpje. 

Verder op de agenda na het zomerreces

•    3 september: Inloop
•    3 september: Altenaronde
•    10 september: Altenatafel
•    24 september: Raadsvergadering

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via: 
•    telefoon: 0183 – 51 60 30 
•    WhatsApp: 06 – 22 15 60 88 
•    mail: griffie@gemeentealtena.nl