Nieuws van de gemeenteraad

De raad gaat met zomerreces

Dinsdag 2 juli was de laatste Raadsvergadering voor de vakantieperiode. Daarin hebben de raadsfracties onder meer hun mening gegeven over de Kadernota. Het college kan daarom de komende periode de Begroting 2025 opstellen. Deze verschijnt in het najaar.

U kunt de vergadering van 2 juli terugkijken via: https://altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 2 juli: Raadsvergadering).

3 september: Inloop en Altenaronde

Op dinsdag 3 september is in het gemeentehuis in Almkerk de Inloop en Altenaronde van de gemeenteraad. De onderwerpen voor de Altenaronde worden later bekend.

Wel is het al mogelijk om u aan te melden voor de Inloop als u een onderwerp wilt voorleggen aan de gemeenteraad. De Inloop begint die avond om 19:00 uur. U bent van harte welkom. Via onderstaande contactgegevens kunt u zich aanmelden bij de griffie. U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

Hoe kan ik in gesprek met de raad? Binnen 2 minuten weet je meer

Hoe en wanneer kun je als inwoner met de raad in gesprek? Hoe werkt de raad precies? Wat is het verschil tussen een Altenaronde en een Altenatafel? Op al deze vragen krijg je door dit filmpje in korte tijd antwoord. Scan de QR-code en bekijk het filmpje.

Verder op de agenda na het zomerreces

3 september:    Inloop 3 september:    Altenaronde 10 september:  Altenatafel 24 september: Raadsvergadering

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op https://www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 60 30

WhatsApp:         06 – 22 15 60 88

mail:                    griffie@gemeentealtena.nl

Geef een reactie