Nieuws van de gemeenteraad

Hoe goed ken jij je gemeenteraad?

Deze keer: John Bakker (AltenaLokaal)

Deze week is het de beurt aan raadslid John Bakker (AltenaLokaal). Scan de QR-code om het filmpje te bekijken. De filmpjes zijn ook te vinden via de sociale media van de gemeente en via de website (zie onderaan deze pagina).

Terugblik dorpsbezoek Nieuwendijk

Dinsdag 6 maart bezocht de gemeenteraad Nieuwendijk. Het programma begon met een rondleiding door Poppodium Xinix, waar ook volop repetitieruimtes zijn voor musici. Daarna hebben de raadsleden meegedaan aan een potje bingo met de Ouderensoos. Ze grepen wel naast de prijzen… In de Heistraat hebben initiatiefnemers alles verteld over de buurtkast die daar sinds een tijdje staat. De groep verplaatste zich hierna naar MagErZijn, een vorm van dagbesteding voor mensen die in de praktijk tussen wal en schip vallen. Aan het einde van de middag bezochten de raadsleden de locatie van Maaswaarden/Altenastaete en hadden zij een ontmoeting met de nieuwe Dorpsraad van Nieuwendijk.

26 maart: Raadsvergadering (besluitvormend)

Dinsdag 26 maart is de laatste stap in de vergadercyclus: de Raadsvergadering. De vergadering vindt vanaf 19:30 plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Tijdens deze avond neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal onderwerpen. Veel van deze onderwerpen zijn eerder al besproken tijdens de Altenaronde (5 maart) en de Altenatafel (12 maart).

Op de agenda staat onder meer het duidingsdebat over Inclusief Altena. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden over de vraag in hoeverre iedereen mee kan doen in Altena. Op 27 februari heeft de raad daarover een bijeenkomst gehad samen met organisaties en ervaringsdeskundigen.

De volledige agenda vindt u op: altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 26 maart: Raadsvergadering).

Live volgen en/of terugluisteren

U kunt de vergadering fysiek bijwonen of live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via Altena TV. U kunt de vergadering ook op een later moment terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

2 april: Inloop in Waardhuizen 

Woont u in Uitwijk of Waardhuizen? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u gestart bent. Tussen 19.00 en 19.30 uur houdt de raad in de Gereformeerde kerk in Waardhuizen een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt.

Verder op de agenda

26 maart:          Raadsvergadering 2 april:                Dorpsbezoek en Inloop Uitwijk-Waardhuizen 2 april:                Altenaronde in het Gemeentehuis 9 april:                Altenatafel 23 april:              Raadsvergadering

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:
telefoon:             0183 – 51 60 30
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88
mail:                   griffie@gemeentealtena.nl