Nieuws van de gemeenteraad

Hoe goed kent u uw gemeenteraad?

Deze keer: Henno Timmermans (Vrije Volkspartij Altena)

Deze week is het de beurt aan raadslid Henno Timmermans (VVA). Scan de QR-code om het filmpje te bekijken. De filmpjes zijn ook te vinden via de sociale media van de gemeente en via de website (zie onderaan deze pagina).

 

Raadsleden voor de klas op het Altena College in Sleeuwijk

Leerlingen van het derde jaar op het Altena College kregen vorige week bezoek van raadsleden. Zij hebben met leerlingen gesproken over hoe (lokale) politiek werkt. De leerlingen konden dit in de praktijk ervaren door aan de slag te gaan met een dilemma. De opdracht was om je bij dat dilemma te verplaatsen in zoveel mogelijk mensen en partijen met verschillende belangen en ideeën. 

2 april: Raadsbezoek en Inloop voor inwoners uit Uitwijk en Waardhuizen

Op dinsdag 2 april brengt de gemeenteraad een bezoek aan Uitwijk en Waardhuizen. De raad gaat die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers.

’s Avonds organiseert de raad in het dorp ook een inloopmoment. Woont u in Uitwijk en Waardhuizen? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan over van alles zijn: over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u wil starten. Tussen 19.00 en 19.45 uur houdt de raad in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Waardhuizen een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt.

2 april: Altenaronde in Gemeentehuis in Almkerk (beeldvormend)

Na de inloop houdt de raad de Altenaronde in het gemeentehuis om 20:00 uur. Raadsleden krijgen dan informatie over diverse onderwerpen en raadsvoorstellen, waarover zij later moeten besluiten. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan ook inspreken.

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

Ruimtelijke plannen: Bestemmingsplan Buitengebied Almkerk, Laagt 16
Een initiatiefnemer wil aan “De Campus, Laagt 16” in Almkerk een innovatiecentrum voor duurzaamheid en landbouw realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast, waarover de raad een besluit moet nemen. Eerst verzamelt de raad informatie tijdens de Altenaronde. Bestemmingsplan Kern Andel: Bronkhorst fase 3
Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 69 woningen mogelijk gemaakt in fase 3 van Bronkhorst in Andel. De raad verzamelt bij de Altenaronde informatie over dit onderwerp. Mantelwonen

Dit onderwerp houdt in om op het perceel van een bestaande woning tijdelijk een extra woning te maken voor mantelwonen van een familielid. Mantelwonen biedt jongeren de kans zelfstandig te wonen en maakt pré-mantelzorg mogelijk. De raad verzamelt informatie over dit onderwerp.

Spreidings- en dekkingsplan Brandweer 2024-2027

Iedere 4 jaar wordt het dekkingsplan voor de brandweerzorg geactualiseerd. In dit plan staan werkwijzen en prestaties beschreven. In dit nieuwe plan staat per gebied beschreven wat de opkomsttijd moet zijn. Tijdens de Altenaronde kan de raad hierover vragen stellen om informatie te verzamelen.

De agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 2 april: Altenaronde).

Verder op de agenda

2 april:                Dorpsbezoek en Inloop Uitwijk-Waardhuizen 2 april:                Altenaronde in het Gemeentehuis 9 april:                Altenatafel 23 april:              Raadsvergadering 7 mei:                 Dorpsbezoek en Inloop Hank

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:
telefoon:             0183 – 51 60 30
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88
mail:                    griffie@gemeentealtena.nl