Nieuws van de gemeenteraad

23 april: Raadsvergadering (besluitvormend)

Dinsdag 23 april is de laatste stap in de vergadercyclus: de Raadsvergadering. De vergadering vindt vanaf 19.30 uur plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Tijdens deze avond neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal onderwerpen. Veel van deze onderwerpen zijn eerder al besproken tijdens de Altenaronde (2 april) en de Altenatafel (9 april).

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

Bestemmingsplan Buitengebied Almkerk, Laagt 16 Een initiatiefnemer wil aan “De Campus, Laagt 16” in Almkerk een innovatiecentrum voor duurzaamheid en landbouw realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast, waarover de raad een besluit moet nemen. Eerste herziene begroting 2024 MidZuid De afgelopen maanden waren er dusdanige (financiële) ontwikkelingen dat de oorspronkelijke begroting van MidZuid voor 2024 is herzien. In de herziene begroting is de financiële bijdrage van de gemeente hoger. De raad kan zich hierover richting MidZuid uitspreken via een zogeheten ‘zienswijzebrief’. Dekkingsplan 2024-2027 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Iedere 4 jaar wordt het dekkingsplan voor de brandweerzorg geactualiseerd. In dit plan staan werkwijzen en prestaties beschreven. In dit nieuwe plan staat per gebied beschreven wat de opkomsttijd moet zijn. De raad kan zich hierover richting de Veiligheidsregio uitspreken via een zogeheten ‘zienswijzebrief’.

De agenda vindt u op: altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 23 april: Raadsvergadering).

Live volgen en/of terugluisteren

U kunt de vergadering fysiek bijwonen of live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via Altena TV. U kunt de vergadering ook op een later moment terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

7 mei: Gemeenteraad bezoekt Hank

Op dinsdag 7 mei brengt de gemeenteraad een bezoek aan Hank. De raad gaat die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers. ’s Avonds organiseert de raad in het dorp ook een inloopmoment voor iedereen die iets wil vragen aan of wil delen met de raad. U kunt zich voor deze inloop al melden via onderstaande contactgegevens van de griffie. Ook als u nog vragen hebt hoe dit precies werkt.

Verder op de agenda

23 april:              Raadsvergadering 7 mei:                 Dorpsbezoek, Inloop en Altenaronde in Hank 14 mei:               Altenatafel 28 mei:               Raadsvergadering

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:
telefoon:             0183 – 51 60 30
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88
mail:                   griffie@gemeentealtena.nl