Nieuws van de gemeenteraad

Hoe goed ken jij je gemeenteraad?

Deze keer: Philip den Haan (AltenaLokaal)

Deze week is het de beurt aan raadslid Philip den Haan (AltenaLokaal). Scan de QR-code om het filmpje te bekijken. De filmpjes zijn ook te vinden via de sociale media van de gemeente en via de website.

7 mei: Inloop in Hank 

Woont u in Hank? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u gestart bent. Tussen 19.00 en 19.30 uur houdt de raad in ’t Uivernest in Hank een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt.

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

7 mei:                 Dorpsbezoek, Inloop en Altenaronde in Hank 14 mei:               Altenatafel 28 mei:               Raadsvergadering 4 juni:                 Altenaronde 11 juni:               Inloop en Altenatafel 18 juni:               Raadsvergadering (o.a. Kadernota 2025) 2 juli:                   Raadsvergadering (o.a. Kadernota 2025)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 60 30
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88
mail:                   griffie@gemeentealtena.nl