Start uitbreiding bedrijventerrein Giessen

Onlangs is gestart met de aanleg van de ecologische verbindingszone in Giessen. Dit is tevens het startsein voor de uitbreiding van het Subregionaal Bedrijventerrein (SRBT). Gemeente Altena gaf op woensdag 14 maart samen met Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena en Waterschap Rivierenland symbolisch invulling aan dit moment. Betrokken wethouders vanuit de gemeente zijn Hans Tanis (Bedrijventerreinen), Wendy van Ooijen (Ondernemen) en Anneloes van Hunnik (Natuur).

Het bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen wordt met 10 hectare extra flink uitgebreid. Voordat in het najaar van 2024 begonnen wordt met de aanleg van het bedrijventerrein, wordt eerst een deel van de ecologische verbindingszone aangelegd. Deze verbindingszone is van belang voor de dieren in het gebied die zich straks via de zone tussen twee natuurgebieden kunnen bewegen. Omdat de aanleg van de ecologische verbindingszone tevens het startsein van de uitbreiding van het bedrijventerrein betekent, stonden aanwezige wethouders Hans Tanis en Wendy van Ooijen samen met de betrokken partners stil bij dit moment. Symbolisch werd door hen een uilenkast opgehangen. De steenuil leeft in het gebied en het is voor alle betrokken partijen van belang dat dit ook zo blijft.

Wethouder Hans Tanis: “De uitbreiding van het terrein is van groot belang voor Giessen en gemeente Altena. Het voldoet aan de grote vraag naar bedrijfskavels en biedt voor vele ondernemers ruimte om te groeien. In de ontwikkelplannen is niet alleen aandacht geweest voor ondernemen, maar ook voor de natuur. Ik ben blij dat alle betrokken partijen het belang hiervan zien en hierin meegedacht hebben. We hopen dat dieren zoals de steenuil en de hermelijn zich hier net als de ondernemers thuis gaan voelen.”