Toolbox voor meer natuurinclusieve landbouw

Onderzoek HAS Green Academy afgerond

De afgelopen 2 jaar werkte Altena als een van de onderzoeksgebieden mee aan een onderzoek van de HAS Green Academy. Dit onderzoek draaide om het bevorderen van natuurinclusieve landbouw. Na eerdere deelrapporten heeft het onderzoek nu een praktisch eindresultaat opgeleverd: een toolbox voor meer natuurinclusieve landbouw.

Lessons learned

Om natuurinclusieve landbouw te stimuleren adviseerde HAS Green Academy in deelonderzoeken al hoe we beter gebiedsgericht kunnen samenwerken, dat het pas opgerichte ondersteuningsnetwerk waardevol is voor technische vraagstukken van boeren en dat ontmoetingen in het veld en op de boerderij toegevoegde waarde hebben voor alle betrokken partijen.

Toolbox met 21 tools

Daarnaast ontwikkelde HAS Green Academy een toolbox met daarin 21 tools om natuurinclusieve landbouw te bevorderen. Zowel beleidsmakers, bestuurders als boeren kunnen deze toolbox gebruiken. De tools zijn afgestemd op sociale, economische, ecologische en institutionele factoren, en zijn bruikbaar op het niveau van bedrijven, netwerken of gebieden. Op gebiedsniveau is bijvoorbeeld de verkenner gebiedsgericht werken van WUR in te zetten. Op bedrijfsniveau is er bijvoorbeeld een rekentool natuurinclusieve landbouw 2.0 beschikbaar, een Excelbestand speciaal voor melkveehouders.

Internationale Dag van de Biodiversiteit

Het is vandaag, 22 mei, de Internationale Dag van de Biodiversiteit. De gemeente Altena hecht grote waarde aan een rijke biodiversiteit. Eén van de manieren waarop de gemeente deze waarde concreet maakt is met het programma circulair voedselsysteem. In een circulair voedselsysteem gaan we zorgvuldig en respectvol om met energie, grondstoffen, natuur en elkaar. We koesteren onze natuurlijke lokale bronnen en maken de kringloop sluitend: ‘van boer tot bord’.

Natuurinclusieve landbouw

In het programma circulair voedselsysteem werkt de gemeente samen met inwoners, partijen uit onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid. Dat gebeurt met concrete acties en een open blik. Daarom deed de gemeente mee aan deze onderzoeken over natuurinclusieve landbouw. Bij natuurinclusieve landbouw worden natuur en landbouw met elkaar verweven, waarbij ze elkaar versterken. De ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw gaat echter niet vanzelf. Er zijn uitdagingen op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en in het netwerk rondom de boerenbedrijven.

De lessen en tools uit het onderzoek bieden interessante aanknopingspunten om natuurinclusieve landbouw te stimuleren en zo bij te dragen aan een rijke biodiversiteit. Bekijk hier het hele onderzoeksrapport.