Vergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Dinsdag 23 april a.s. om 19.30 uur vergadert de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA). Dit is in De Werf (voormalig gemeentehuis Woudrichem), Raadhuisplein 1 in Woudrichem.

Op de agenda van de BASDA staat onder andere:

Verslag en actielijst BASDA-vergadering van 11 maart 2024; Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen; Jaarplanning ambtelijke organisatie; Informatie over opzet van twee Bestuursopdrachten en bespreken rol BASDA:
1. Proces en traject over Stelselherziening sociaal domein breed per 2030;
2. Strategisch accommodatiebeleid maatschappelijk vastgoed; Terugkoppeling raadsdebat over Inclusief Altena; Werving nieuwe BASDA-leden; Terugkoppeling vanuit de werkgroepen (Opgroeien en Opvoeden, Inclusie, Bestaanszekerheid, Wonen en vervoer).

Vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder via h.deridder@gemeentealtena.nl.

Meer informatie over de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena?

Bezoek dan de website van de BASDA: www.basda.nl