Vergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Maandag 3 juni om 19.30 uur vergadert de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA). Dit is in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.

Agenda

Op de agenda van de BASDA staat onder andere: 
•    Verslag en actielijst BASDA-vergadering van 23 april 2024;
•    Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen; 
•    Bespreking thema’s over OKO-aanpak (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving)
–    recente cijfers uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2023;
–    ontwikkeling van nieuwe subsidieregeling;
–    vrijetijdsbesteding voor jongeren.
•    Stand van zaken werving nieuwe BASDA-leden;
•    Organisatie werksessie omtrent Toekomstvisie / Stelselherziening
–    Sociaal Domein;
•    Terugkoppeling vanuit de werkgroepen (Opgroeien en Opvoeden, Inclusie, Bestaanszekerheid, Wonen en vervoer).

Vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder h.deridder@gemeentealtena.nl.

Meer weten?

Kijk dan op www.basda.nl.