Vergadering Economische Adviesraad Altena

Dinsdag 28 mei van 16.00 tot 18.00 uur vergadert de Economische Adviesraad van de gemeente Altena. Dit is in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.

Agenda

Op de agenda staat onder andere:
• Verslag vorige vergadering
• Punten naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering
• Website Economische Adviesraad Altena
• Programma Circulair voedselsysteem
• Begroting
• Focus en/of aanvulling actuele thema’s
• Netwerkoverzicht

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Economische Adviesraad Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Britt Parijs via b.parijs@gemeentealtena.nl.

Wat doet de Economische Adviesraad?

De Economische Adviesraad draagt vanuit een adviserende en stimulerende rol bij aan de duurzame economische
ontwikkeling van de gemeente. De leden dragen verder bij aan het delen van kennis en zorgen voor de samenwerking tussen de economische en maatschappelijke partners.

Meer informatie kunt u vinden op gemeentealtena.nl/ondernemen.