Vergadering Sportraad Altena

Maandag 22 april 2024 om 19.30 uur is er een vergadering van de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is in het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Op de agenda van de Sportraad staat onder andere:

Verslag vergadering Sportraad van 26 februari 2024; Mededelingen; Evaluatie Sportcafé 25 maart en uitreiking Sport Awards; Sexueel grensoverschrijdend gedrag tijdens sport (n.a.v. Factsheet Mulier Instituut); Vergadering met gemeenteraadsleden (hoe en wanneer?); Voornemen van gemeente om gebruik te gaan maken van Sportmatch.

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Sportraad Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Hella de Ridder, h.deridder@gemeentealtena.nl.

Wat doet de Sportraad Altena?

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten en bewegen is gezond. Veel mensen beleven er plezier aan en ontmoeten er anderen. De Sportraad denkt mee met de gemeente over het beweegaanbod. 

Meer informatie over de Sportraad kunt u vinden op de website www.sportraadaltena.nl.