Vergadering Sportraad Altena

Maandag 27 mei om 19.30 uur vergadert de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is bij VV GDC, Sportpark De Lankert, Nieuwe Steeg 2 in Eethen.

Op de agenda van de Sportraad staat onder andere:
• Gesprek met bestuur van GDC;
• Kennismaking met verenigingsondersteuners gemeente Altena;
• Verslag vergadering Sportraad van 22 april 2024;
• Mededelingen;
• Organisatie ronde tafel gesprekken met verenigingen inzake het accommodatiebeleid in ontwikkeling;
• Organisatie van de Koningsspelen per 2025;
• Ketenaanpak valpreventie.

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Sportraad Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Hella de Ridder, h.deridder@gemeentealtena.nl

Wat doet de Sportraad Altena?

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten en bewegen is gezond. Veel mensen beleven er plezier aan en ontmoeten er anderen. De Sportraad denkt mee met de gemeente over het beweegaanbod. Meer informatie over de Sportraad kunt u vinden op www.sportraadaltena.nl.