Vergadering Sportraad Altena

Maandag 1 juli 2024 om 19.30 uur vergadert de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is in de raadzaal van het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Op de agenda van de Sportraad staat onder andere:

Verslag vergadering Sportraad van 27 mei 2024; Mededelingen; Organisatie rondetafelgesprekken met verenigingen inzake het strategisch accommodatiebeleid; Ketenaanpak valpreventie; Voorbereiden gesprekken Sportraad met gemeenteraadsfacties; Seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens sport (terugkoppeling acties van overleg op 22 april 2024).

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Sportraad Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Hella de Ridder, h.deridder@gemeentealtena.nl.

Wat doet de Sportraad Altena?

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten en bewegen is gezond. Veel mensen beleven er plezier aan en ontmoeten er anderen. De Sportraad denkt mee met de gemeente over het beweegaanbod. 

Kijk voor meer informatie over de Sportraad op www.sportraadaltena.nl.