Verkenning locaties voor windmolens in Molenlanden en Gorinchem

Om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van andere landen werken we in Nederland aan het opwekken van meer hernieuwbare energie. Dat geldt ook voor de Alblasserwaard. 

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken waar in de regio meer windenergie opgewekt kan worden. Het doel van de windverkenning is om te onderzoeken of er reële en alternatieve locaties voor windmolens zijn aan te wijzen, in plaats van windzoeklocatie Avelingen. 

Wat vindt u belangrijk als het gaat om windenergie in de Alblasserwaard?  

Wilt u meedenken over windenergie in de regio Alblasserwaard? De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken waar we in de regio meer windenergie kunnen opwekken. Deze keuzes hebben gevolgen voor u als inwoner. We horen graag wat u belangrijk vindt via deze online raadpleging.  

Invullen online raadpleging

 Als u het zou mogen zeggen, waar moeten we veel, of juist minder rekening mee houden bij het plaatsen van windmolens? En als u het zou mogen zeggen, op welke plekken moeten we dan wel of geen windmolens plaatsen? En waarom? 

De uitkomsten van de raadpleging helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken over de definitieve locaties voor windenergie. 

Populytics voert de raadpleging uit. Zij zijn een onafhankelijk bureau verbonden aan de TU Delft en verwerken uw antwoorden volledig anoniem.   

Hoe doet u mee?   

Ga naar: https://windalblasserwaard.raadpleging.net  

De raadpleging is tot en met 23 april in te vullen.  

Uw advies is belangrijk 

We hopen dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uit alle kernen, wijken, het buitengebied en buurgemeenten, de raadpleging invullen. Hiermee krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de opvattingen binnen de regio.   

Wie kan er meedoen? 

De raadpleging kan door iedereen uit de regio worden ingevuld. De online raadpleging wordt ook aangekondigd in de lokale kranten, op social media en op de gemeentelijke websites. Naar zo’n 10.000 adressen is een brief gestuurd met daarin een unieke code en een uitnodiging om de raadpleging in te vullen. Deze adressen zijn bewust geselecteerd om te zorgen dat zowel rondom de zes mogelijke windlocaties als uit de bredere gemeentelijke grondgebieden en buurgemeenten voldoende inwoners de raadpleging invullen.