Welke ondernemer verdient de Groene Pluim?

In Altena zijn veel bedrijven bezig met duurzaamheid. Ze besparen energie, wekken duurzame energie op, zijn bezig met klimaatadaptatie, de circulaire economie, of arbeidsparticipatie.  Gemeente Altena hecht veel waarde aan duurzaam en sociaal ondernemen. Daarom willen wij duurzame bedrijven graag belonen. Dat doen we dit jaar via de Groene Pluim.

Aanmelden

Is uw organisatie goed bezig op duurzaam en sociaal gebied? Doe dan mee! Meld uw bedrijf voor 4 april aan via degroenepluim.nl.

Deskundigen van Stichting De Groene Pluim beoordelen of u in aanmerking komt voor een verdere screening. Daarbij zijn de Global Goals (SDG´s) van de Verenigde Naties richtinggevend. Uit de inzendingen kiest de stichting een ondernemer die de Groene Pluim Altena in ontvangst mag nemen.