Werkendam: Verkeersmaatregelen Lange Wiep

De Lange Wiep is de enige ontsluitingsweg tot woonwijk Achter de Schans, maar ook liggen Kozakken Boys, de volkstuinvereniging en de ijsclub aan deze weg. Daarnaast wordt de weg veel gebruikt door bewoners van de wijk Werkensepolder en door de (landbouw)bedrijven in de buurt. Dit zorgt ervoor dat zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers gebruik maken van de Lange Wiep. Met de komst van nieuwbouwwijk Achter de Schans is het noodzakelijk de Lange Wiep aan te passen.

De werkzaamheden combineren we met het uitvoeren van onderhoud aan de asfaltverharding van de Lange Wiep. De weg zal tijdens de werkzaamheden circa drie weken geheel afgesloten zijn. Dit wordt tijdig aangekondigd door middel van borden bij de weg. Het verkeer wordt omgeleid en woningen blijven bereikbaar.

De exacte data voor de werkzaamheden zijn nog niet definitief vastgesteld. Deze worden wanneer bekend op deze webpagina gepubliceerd.

Maatregelen korte termijn

Onderstaande maatregelen worden op korte termijn gerealiseerd en zijn opgenomen in het definitief ontwerp .

Het verbeteren van de loop- en fietsroute tussen Achter de Schans en de Werkensedijk. Hiervoor leggen we onder andere een zebrapad aan op het kruispunt Lange Wiep – Kromsteven en maken we een ‘doorsteek’ tussen het bestaande voet/fietspad Nieuwe Kozakkenstoep en het parkeerterrein van Kozakken Boys; De aanleg van rode fietssuggestiestroken op de rijbaan van de Lange Wiep, tussen de Kromsteven en de Richter; De aanleg van drie snelheidsremmende plateau’s tussen de Kromsteven en de Monnikenhoef; Het herinrichten van het kruispunt Lange Wiep – Spits (in de bocht bij de ijsbaan) met de aanleg van midden-eilanden en een zebrapad. Het eind vorig jaar aangelegde voetpad trekken we hierbij door naar het kruispunt en wordt van een toplaag voorzien.

Maatregelen langere termijn

Op de langere termijn, wanneer de bouw van woonwijk Achter de Schans afgerond is, wordt volgens het huidige plan een vrijliggend fietspad aan de Lange Wiep aangelegd, op het gedeelte tussen de Werkensedijk en de bocht bij de aansluiting met de Spits (bij de ijsbaan). Het fietspad zal aan de zijde van de voetbalvelden komen. De huidige parkeerplaatsen die daar nu liggen worden verplaatst naar het aan te leggen parkeerterrein naast de Kromsteven. Het kruispunt Lange Wiep – Kromsteven wordt heringericht met de aanleg van midden-eilanden.

Contact

Bij vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met projectleider Corné Mudde via c.mudde@gemeentealtena.nl of via 0183-516100.